(855) 4-ESSAYS

Type a new keyword(s) and press Enter to search

Dimensiuni ale culturii organizaÞionale


            Dimensiuni ale culturii organizaÞionale ntr-o instituÞie publica - Societatea Romna de Radiodifuziune.
             Aspecte introductive.
             .
             Concept viu disputat ∘i ncarcat de multiple semnificaÞii, cultura organizaÞionala are meritul de a aduce n atenÞia managementului organizaÞiei importanta factorului uman si a fenomenelor identitare n cadrul ntreprinderilor. Lansat pe la nceputul anilor '80 n Statele Unite, conceptul de cultura organizationala si, n general, culturalismul a cunoscut o expansiune rapida, astazi constituind nucleul teoretic al unei noi scoli n stiinta managementului: scoala managementului cultural. Din acest moment, literatura de management a nceput sa popularizeze faptul ca excelenta unei organizatii este data de modurile comune prin care membrii ei au nvatat sa gndeasca, sa simta si sa actioneze.
             Asadar, este greu de crezut ca n zilele noastre, un studiu asupra comportamentelor, relatiilor si structurilor organizationale se poate realiza fara luarea n considerare a culturii. Într-o epoca a vnatorii dupa profit, rolul comunicarii organizaÞionale a devenit foarte important, mai ales dupa ce s-a demonstrat, prin numeroase studii, ca exista o corelaÞie ntre dimensiunile culturii organizaÞionale ∘i performanÞele obÞinute de companiile de renume.
             Conceptul de cultura a fost introdus n cmpul organizarii de Herbert Simon, unul dintre cei mai citati autori n stiinta manageriala, cu nsemnate contributii n teoria elaborarii deciziilor. Herbert Simon a ncercat sa exploreze lumea necunoscuta a sentimentelor si a examinat consecintele acestora asupra functionarii organizatiilor, ajungnd la asa-numita "rationalitate limitata", termen cheie pentru definirea culturii organizationale. Factor important n noile abordari ale comunicarii organizaÞionale, mi ∘carea relaÞiilor umane a scos n evidenÞa importanÞa sentimentelor ∘i a factorilor afectivi ∘i psihologici n explicarea comportamentului n organizaÞie.


Essays Related to Dimensiuni ale culturii organizaÞionale


Got a writing question? Ask our professional writer!
Submit My Question